Wywiad z Tomaszem Orzłowskim – radnym powiatu chojnickiego

 

Reporter: Z wykształcenia jest Pan inżynierem leśnictwa. Co skłoniło Pana do startu w wyborach samorządowych?

Tomasz Orzłowski: Myślę, że nadszedł taki czas by reprezentować mieszkańców i gminę Brusy w Radzie Powiatu Chojnickiego. Właściwie skłoniło mnie do tego kilka przesłanek. Zajmuję się na co dzień lasami niepaństwowymi. Poznałem lokalne problemy miejscowej ludności i chciałbym im pomóc w rozwiązywaniu kłopotów, ważnych spraw i problemów. Za najważniejsze uważam to, że

jest bardzo dobra współpraca z ludźmi  i myślę, że jest to dla dobra nas wszystkich. Spotkałem wiele życzliwych osób, które mnie wsparły i pomogły. Za to im bardzo serdecznie dziękuję.

R: Czuje Pan, że spełnia jakąś społecznie ważną misję pracując na stanowisku radnego powiatu?

TO: Tak, jest szereg różnych zadań, obowiązków, którym trzeba podołać. Sądzę, że te zadania wykonuję dobrze w miarę moich możliwości. Kiedy zgłaszają się do mnie osoby z potrzebą, czy jakąś prośbą to chętnie pomagam, kiedy tylko mogę.

R: Może Pan podać jakiś przykład takiej pomocy? Kiedyś zgłosiła się do Pana osoba, która oczekiwała wsparcia a Pan zajął się jej sprawą?

TO: Ostatnio sołtys z Główczewic zadzwonił w sprawie kursu, przewozu osób, dzieci do Chojnic. Okazuje się, że byli odcięci od świata, nie było żadnego środka publicznego transportu. Trzeba było troszeczkę pomóc w tym temacie, przede wszystkim przyśpieszyć formalności, wszystko dosyć długo trwało i suma summarum udało się. Z tego co wiem jest już zgoda i bus ma jeździć z Główczewic przez Brusy do Chojnic.

R; Jaki jest Pana główny cel jako radnego? Co może Pan poprawić na terenie naszego regionu? Co zrobił Pan dla gminy Brusy?

TO: Na terenie gminy Brusy wykonaliśmy kilka ważnych zadań. Najważniejsza inwestycja to przebudowa drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej 236 przez Asmus, Antoniewo w kierunku miejscowości Laska. Jest to odcinek o długości 6,7 km. Na wnioski mieszkańców została także wykonana pielęgnacja drzew, polegająca na wycięciu niebezpiecznych i suchych gałęzi, przeszkadzających odrośli drzew i krzewów na trasie Brusy - Małe Gliśno – Lubnia - Leśno, Czapiewice - Brusy, Czyczkowy – Żabno, a w ostatnim czasie także na trasie Wielkie Chełmy – Małe Chełmy. Owe zabiegi poprawiły bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz estetykę krajobrazu. Wykonywane na bieżąco drobne remonty ulic, równanie dróg, doraźne naprawy, w miarę możliwości posiadanych, ale jednak przez starostwo bardzo ograniczonych środków finansowych. Aktualnie też są prowadzone prace przetargowe na budowę chodnika w miejscowości Leśno oraz prace związane z poprawą widoczności poprzez poszerzenie drogi w niebezpiecznych miejscach m.in. na łuku drogi koło miejscowości Kaszuba oraz Wysoka Zaborska. Były też wykonywane inne prace typu malowanie pasów, przejść dla pieszych, montaż znaków pionowych, a także inne drobne zadania wynikające z bieżących potrzeb.

R: Podczas kampanii wyborczej obiecał Pan przebudowę dróg 235, 236 oraz Małe Gliśno – Lubnia. Czy któraś z nich została już odnowiona?

TO: Aktualnie toczą się rozmowy na temat drogi wojewódzkiej 235, która moim zdaniem powinna być wykonana w pierwszej kolejności. Sprawa musi jednak nabrać jeszcze szybszego tempa. Główną rolą w tym zadaniu jest także pomoc sąsiednich samorządów oraz radnego wojewódzkiego, na co zresztą bardzo liczę. Oczywiście dalej będę o tę drogę zabiegał. Jeśli natomiast chodzi o drogę Małe Gliśno – Lubnia, to jest ona w planie. Mamy zabezpieczone środki własne w Starostwie Powiatowym, ale jest warunek, że musi zadziałać dofinansowanie z programu rozwoju obszarów wiejskich, w którym ta inwestycja jest ujęta do realizacji.

R: Czy w jakiś sposób ułatwia Pan rozwój gospodarstwom rolnym?

TO: Oczywiście, pomagam kiedy jest taka potrzeba, poprzez doradztwo lub w inny sposób. Zauważyłem, że w ostatnim czasie pojawiła się wystarczająca ilość osób wyspecjalizowanych w tym temacie. Jednak też w budynku Starostwa Powiatowego w Chojnicach swoje biuro ma Ośrodek Doradztwa Rolniczego i można tam zasięgnąć bieżącej, fachowej wiedzy w sprawie modernizacji i rozwoju gospodarstwa rolnego. Ważną sprawą, która była poruszana na jednej z posiedzeń Komisji Rolnictwa, gdzie podjęliśmy działania wspólnie  z gminami, zmierzające do uzyskania przez rolników ekwiwalentu za tegoroczne szkody suszowe. Nasze prośby, spotkania, pisma do pana wojewody nie zawsze pomagały, jednak część rolników otrzymała wsparcie finansowe.

R: Jaką kwotę ma Pan na myśli mówiąc o wsparciu finansowym?

TO: To w zależności od konkretnego przykładu. Nie chciałbym o jakiś tutaj liczbach imponujących rozmawiać, to były podejrzewam niewielkie środki.

R: Co z salą widowiskowo - sportową, która miała powstać na terenie Brus?

TO: Cały czas dążymy do tego, ale w najbliższym roku to nie wchodzi w rachubę. W tym budżecie na pewno nie da rady tego zrealizować.

R: W takim razie po jakim czasie możemy się spodziewać takiej sali w Brusach?

TO: Sprawa jest jeszcze dyskusyjna, jest w toku. Nie potrafię do końca na to pytanie szczerze odpowiedzieć, to w głównej mierze zadanie samorządu gminnego.

R: Obiecywał Pan ulgi na rzecz łatwiejszego wychowywania dzieci. Czy zostaną one wprowadzone?

TO: Uczciwie mówiąc, w tym temacie też trzeba jeszcze poczekać. Sprawa niedługo powinna się wyjaśnić, aczkolwiek w sprawach trudnych, pilnych, wymagających z różnych względów proponuję się zgłosić do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brusach, czy też nawet do mnie. Rozpoznam jaka jest potrzeba i skala problemu w danej sprawie, porozmawiam z przedstawicielem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, czy też Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa, która działa bezpośrednio przy staroście chojnickim.

R: Co zrobił Pan w sprawie promocji naszego regionu?

TO: Przykładem może być Rajd Kaszubskiej Marszruty. W tym roku rajd był organizowany po raz drugi. Odbywał się na terenie czterech gmin: Chojnice, Konarzyny, Czersk i Brusy. Wszyscy rajdowicze zjechali się w Wielkich Chełmach, gdzie było zakończenie i wspólna promocja tutejszego regionu, naszego lokalnego produktu, że tak powiem.

R: Czy ma Pan jakiś pomysł na rozwój i promocję Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego?

W przyszłym roku KLO obchodzi jubileusz 25 -lecia istnienia, więc warto zabiegać o jego  dalszy rozwój. Uważam, że trzeba zaprezentować uczniom gimnazjum dobrą ofertę edukacyjną, promującą szkołę poprzez różne akcje, wspólne spotkania z rodzicami i uczniami gimnazjów w Brusach, Lubni, Dziemianach może i w Chojnicach. Zapraszanie na takie rozmowy znanych absolwentów KLO, którzy osiągnęli prestiżowe stanowiska czy wysoką pozycję społeczną.

R: Czy mógłby Pan opowiedzieć naszym czytelnikom jak wygląda przeciętny dzień pracy w Radzie Powiatu?

TO: W Radzie Powiatu sesje odbywają się mniej więcej raz na miesiąc. Ja działam akurat w dwóch komisjach tj. Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Inwestycji i Infrastruktury Drogowej. Ponadto raz w tygodniu biorę udział w posiedzeniu zarządu powiatu. Są tam omawiane najczęściej bieżące sprawy z każdego tygodnia, przygotowywane są uchwały, a także dyskusje o wykonanych zadaniach i planach do realizacji. 

R: Jakie ma Pan plany na wszystkie lata swojej kadencji w Radzie Powiatu?

TO: Działając w Komisji Infrastruktury i Inwestycji Drogowych złożyłem wniosek partnerskich porozumień o dokończenie w pierwszej kolejności rozpoczętej przebudowy drogi do miejscowości Laska, w ramach działającego programu narodowego przebudowy dróg lokalnych. Ważną sprawą jest także utrzymanie dróg powiatowych w dobrym stanie, a docelowo przebudowa i modernizacja np. trasy Wielkie Chełmy – Małe Chełmy – Rolbik, Lubnia – Wiele, Przymuszewo – Wysoka Zaborska – Główczewice, Leśno – Kruszyn, a szczególnie ulic w mieście Brusy. Zadań jest naprawdę dużo, chciałoby się zrobić wszystko w przyszłym roku, ale to jest niemożliwe. W planie budżetu na 2016 rok jest założona dość znaczna kwota na kilka inwestycji jednak jeszcze bliżej nieokreślonych rzeczowo dla naszej gminy. Zależy to w dużej mierze od partnerskich porozumień zawartych pomiędzy starostwem a sołectwem, czy też pomiędzy starostwem a gminą, odnośnie współfinansowania zamierzonych zadań np. chodników przy drogach powiatowych i innych przedsięwzięć wskazanych przez mieszkańców danej miejscowości. Więcej informacji o wykonaniu dotychczasowych zadań i planach Starostwa Powiatowego w Chojnicach można zobaczyć na YouTube. Jest to konferencja prasowa starosty chojnickiego i zarządu powiatu, która odbyła się 19 listopada 2015 roku

R: Czy będzie Pan kandydował na stanowisko radnego w przyszłych wyborach?

TO: Odległy temat (śmiech). Trudno powiedzieć jakie będą warunki, możliwości, dyspozycje. Zobaczymy jak potoczą się inne sprawy.

R: Bardzo dziękuję za rozmowę w imieniu naszych czytelników i redakcji portalu internetowego brusy.net.


                                                                                                   Zdzisław Steckiewicz

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by Age Themes